ΓΟΝΙΔΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί. Ο καθένας από μας είναι μία ολοκληρωμένη, αλλά απόλυτα μοναδική και ξεχωριστή οντότητα...
Η μοναδική γονιδιακή ταυτότητα του καθενός μας δεν είναι μόνο υπεύθυνη για τη μοναδική μας εξωτερική εμφάνιση αλλά και για την υγεία μας. Με τον ίδιο τρόπο που κάθε φάρμακο δεν είναι κατάλληλο για κάθε άνθρωπο έτσι και κάθε τροφή δεν είναι κατάλληλη για τον καθένα μας, ακόμα και αν θεωρείται κατά γενική ομολογία «σωστή». Καθένας από εμάς λοιπόν έχει ανάγκη την προσωπική του πολύτιμη δίαιτα. Δώστε στα γονίδια σας το σωστό μήνυμα. Κάθε μπουκιά που τρώμε διεγείρει τα γονίδια μας να παράγουν ένα μεγάλο αριθμό ζωτικών ουσιών με ρυθμιστικό ρόλο για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στα γονίδια μας τα σωστά μηνύματα με την κατάλληλη διατροφή ώστε να συνεισφέρουμε στην άρτια λειτουργία του συστήματος μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναλύοντας ορισμένα από αυτά.
Τι είναι τα Genotrophics;
Είναι ένας εφαρμοσμένος τομέας της Μοριακής Βιολογίας, η οποία μελετά τη σχέση ανάμεσα στις διατροφικές μας ανάγκες και τη γονιδιακή προδιάθεση μας, σε σχέση πάντα με τις τροφές που καταναλώνουμε. Στόχος του γενετικού ελέγχου της διατροφής είναι η εκπόνηση ενός διατροφικού σχεδίου με βάση τη γονιδιακή προδιάθεση κάθε ατόμου. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο όρος «σχέδιο διατροφής» σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις διάφορες συμβατικές δίαιτες.
Πώς γίνεται η εξέταση με το όνομα Genotrophics test; 
Η διαδικασία είναι σύντομη, εντελώς ανώδυνη και αναίμακτη Για τη δειγματοληψία δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, δεδομένου ότι το γονιδιακό μας υλικό είναι πάντα συγκεκριμένο, ουσιαστικά παραμένει το ίδιο από τη γέννηση ως και τον βιολογικό θάνατό μας, και δεν αλλάζει ποτέ. Με την μέθοδο Genotrophics θα διενεργηθεί ανίχνευση των κληρονομικών χαρακτηριστικών εκείνων που συνδέονται με τη διατροφή, όπως π.χ. τα γονίδια της απολιποπρωτείνης Ε και Α, καθώς και για τυχόν πολυμορφισμούς.
Πρόκειται για μια, σχετικά, πολύπλοκη εξέταση η οποία όμως δίνει απλές απαντήσεις ως προς την πρακτική εφαρμογή τους. Ύστερα από περίπου 1 εβδομάδα οι θεράποντες θα έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα και θα μπορούν να τα αξιολογήσουν. Στη συνέχεια θα προταθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο μια ολοκληρωμένη εξατομικευμένη και εξειδικευμένη πρόταση διατροφής με βάση τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου. Στην περίπτωση που το τεστ δείξει πιθανούς γονιδιακούς πολυμορφισμούς είναι απαραίτητη η αλλαγή όχι μόνο της διατροφής αλλά ίσως και, εν μέρει, του «τρόπου ζωής».
Με τα μάτια, λοιπόν, στραμμένα στο μέλλον μπορεί ο έλεγχος αυτός να μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο οι επιστήμονες περιμένουν στο μέλλον πολλά από την εξέλιξη της γονιδιακής διατροφής. Ίσως, αφού ολοκληρωθεί η πλήρης «χαρτογράφηση» του ανθρώπινου γονιδιώματος, να φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε τι θα τρώμε με εντελώς διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σήμερα. Θα πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι η πλήρης αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA θα μας δώσει σίγουρα πολλές επιπλέον πληροφορίες. Ωστόσο, όμως, για τα πολυπαραγοντικά νοσήματα η πληροφορία αυτή από μόνη της δεν θα είναι ποτέ αρκετή. 
Ποιες παθήσεις μπορούμε να προλάβουμε;
Γνωρίζουμε ήδη ότι ένας τεράστιος αριθμός νοσημάτων σχετίζεται με τις συνήθειες διατροφής, όπως για παράδειγμα τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το μεταβολικό σύνδρομο και πολλά άλλα. Η γνώση του γενετικού σχεδιασμού ενός ανθρώπου θα επιτρέπει στους επιστήμονες να παρέμβαίνουν διατροφικά και να ρυθμίζουν με τέτοιο τρόπο το διαιτολόγιο του ενδιαφερόμενου ώστε να περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης ή εξέλιξης αυτών των νοσημάτων, στο βαθμό που,αυτά, εξαρτώνται από τη διατροφή.
Θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι η γενετική αυτή ανάλυση αφορά σε νοσήματα, κυρίως, πολυπαραγοντικά, η εκδήλωση των οποίων εξαρτάται εκτός από το γονότυπο και από πολλούς άλλους παράγοντες, με σημαντικότερο την επίδραση του περιβάλλοντος.
Ωστόσο οι μοριακοί βιολόγοι εκτιμούν ότι αλλάζοντας τις διατροφικές συνήθειες ή ακολουθώντας ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης τους οι θεράποντες θα μπορούν να παρεμβαίνουν και να περιορίζουν ή να προλαμβάνουν την εκδήλωση αυτών των νοσημάτων;
Ίσως, λοιπόν, κάποια στιγμή η ρήση του Ιπποκράτη: η τροφή να είναι το φάρμακο σου, και το φάρμακο σου η τροφή σου» αποτελέσει την αρχή μίας νέας, εφαρμοσμένης, βάσης για τη μοντέρνα ιατρική.''

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More