ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Πώς ξεκίνησε;
Στις 11 Μαρτίου 2011 έλαβε χώρα πυρηνικό ατύχημα στην περιοχή της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία ως αποτέλεσμα ισχυρού σεισμού στην ευρύτερη περιοχή. Η έκρηξη σε πυρηνικό σταθμό που ακολούθησε του σεισμού ισχύος 8,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενο διαρροής μεγάλης ποσότητας ραδιενέργειας.

Ποιές είναι οι ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, συστήνει την άμεση διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα σύνορα των Κρατών Μελών σε τρόφιμα ζωικής και μη ζωικής (φυτικής) προέλευσης καθώς και σε ζωοτροφές προέλευσης Ιαπωνίας ως προς τα επίπεδα ραδιενέργειας. Στη σχετική κοινοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ραδιενέργειας σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και για αρχεία της EuroStat σχετικά με στοιχεία ως προς τις εισαγωγές (κατηγορίες προϊόντων και ποσότητες) τροφίμων και ζωοτροφών από την Ιαπωνία για τα έτη 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο 2011, ανά Κράτος Μέλος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2010, η Ελλάδα έχει εισάγει διάφορα προϊόντα Ιαπωνικής προέλευσης όπως τόνος, φύκη και άλλα σύνθετα παρασκευάσματα διατροφής (όπως σιρόπια από ζάχαρα, σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα κ.α.). Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του σημείου επαφής του INFOSAN και του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, απέστειλε νεότερη ενημέρωση σχετικά με πληροφόρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιαπωνίας σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα, τους ελέγχους και την παρακολούθηση ως προς την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τυχόν ραδιενεργό επιμόλυνσή τους. 

Ποιές είναι οι ενέργειες σε εθνικό επίπεδο;
Ο ΕΦΕΤ άμεσα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στα σύνορα ήτοι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου/Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και με το Γενικό Χημείο του
Κράτους, δρομολόγησαν τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα σε κάθε προϊόν προέλευσης Ιαπωνίας. Τα προϊόντα εξετάζονται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας – Περιβάλλοντος του «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». Επίσης, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καθώς και με τη Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής/ Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής/ Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές σχετικών προϊόντων.

Σε ποια μέτρα έχουν προβεί οι Ιαπωνικές αρχές;
Παρακολούθηση της επιμόλυνσης ραδιενέργειας στα τρόφιμα.
Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Ιαπωνίας (Τμήμα Ασφάλειας Τροφίμων) συστήνει στις τοπικές υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων να προβούν σε έλεγχο/παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα, σύμφωνα με τις Ισχύουσες Οδηγίες της χώρας. Η επιλογή των τροφίμων προτείνεται να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τα δεδομένα παραγωγής και τα επίπεδα ραδιενέργειας. Σε περίπτωση που βρεθεί ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, όπως ορίζει σχετικά η ιαπωνική νομοθεσία (δίνονται σε σχετικό πίνακα), τα τρόφιμα δεν θα διατίθενται προς κατανάλωση. Μέχρις στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας σε τρόφιμα. Παρακολούθηση της συνολικής επιμόλυνσης ραδιενέργειας στο περιβάλλον Η Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες δράσεις για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας σε διάφορες περιοχές (περιλαμβάνονται και μετρήσεις σε νερά). 

Έλεγχοι που αφορούν στη γενική ασφάλεια τροφίμων και την υγιεινή.
Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Ιαπωνίας έχει εκδώσει σχετική ενημέρωση προς το καταναλωτικό κοινό δίνοντας συμβουλές για θέματα υγείας και υγιεινής.

Ποιά είναι η σχετική νομοθεσία;
 Κανονισμός (EURATOM) No 3954/87
 Κανονισμός (EURATOM) No 944/89
 Κανονισμός (EURATOM) No 770/90
Επίσης σχετική πληροφόρηση για το θέμα έχει αναρτηθεί στον δικτυακό ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και τις Ιαπωνικές Αρχές:

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More